سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲ EN

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار خدمات عمومی مناقصه شماره: م م الف /خ/۱-۱۴۰۰(نوبت اول)

شرکت مهندسی و توسعه نفت

مدیریت منابع انسانی

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار خدمات عمومی

مناقصه شماره: م م الف /خ/۱-۱۴۰۰

شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای ، انجام خدمات عمومی مورد نیاز خود را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید. تمام مراحل برگزاری مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به نشانی اینترنتی setadiran.ir، انجام خواهد شد. شماره فراخوان در سامانه ۲۰۰۰۰۹۳۳۱۴۰۰۰۰۰۴ و تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ۲۰/۰۴/۱۴۰۰ می‌باشد.

۱-شرح مختصر خدمات

 انجام خدمات نگهبانی در ساختمان های شرکت مهندسی و توسعه نفت در تهران.

۲-محل و مدت انجام خدمات

محل انجام خدمات، ساختمان های مرکزی کار فرما در تهران و مدت انجام آن دوازده ماه می‌باشد.

۳-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۴٫۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.

۴- محل و مهلت ارائه پیشنهادها

طبق اسناد مناقصه .

۵-محل و زمان گشایش پیشنهادها

طبق اسناد مناقصه .

۶-شرایط پیمانکاران متقاضی

  • دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت پیمانکاران خدماتی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ( فعالیت نگهبانی).
  • دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران .
  • از پیمانکاران تأیید صلاحیت شده سازمان حراست وزارت نفت باشند.
  • دارا بودن صورت های مالی حسابرسی شده.
  • دارا بودن ظرفیت آماده به کار.

متقاضیان می‌توانند حداکثر تا ۳ روز پس از تاریخ انتشار فراخوان در سامانه، جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به نشانی اینترنتی setadiran.ir، مراجعه نمایند. سایر اطلاعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است. متقاضیان در صورت داشتن  هرگونه سوال می‌توانند با شماره تلفن ۶۰-۸۸۸۹۸۶۵۰(۰۲۱) داخلی ۲۳۱۸ یا ۲۳۲۲ تماس حاصل نمایند.

شرکت مهندسی و توسعه نفت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها و یا تمامی آن ها در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مختار است .

روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲۲ تیر ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۰۹۶۴۳ بازدید