- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

طرح ملی و استراتژیک خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک، روایت‌های زیادی در دل خود دارد: روایت کارخانه‌ فولاد اکسین اهواز

[2] [3] [4] [5]