- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

بروشور طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک

جهت دانلود و مشاهده، روی عنوان کلیک کنید. [1]

[2] [3] [4] [5]