- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

مصاحبه دکتر دهقانی در حاشیه مراسم امضای قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی با اصحاب رسانه

[2] [3] [4] [5]