- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

مصاحبه با دکتر تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت در خصوص تجربه احداث واحد فرآورش سیار در میدان آزادگان جنوبی (۲)

[2] [3] [4] [5]