- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

رئیس برآوردها و تعیین مقادیر شرکت متن منصوب شد

http://pedec.ir/file_upload/entesab-madanizadegan.mp3 [1]

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، طی حکمی از سوی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت متن، مهدی مدنی زادگان به عنوان رئیس برآوردها و تعیین مقادیر منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این حکم به عنوان “رئیس برآوردها و تعیین مقادیر” منصوب می گردید. با توجه به اهمیت مقوله برآورد در برگزاری مناقصات، همچنین تعیین تکلیف سریع و دقیق ارقام و احجام کارهای واگذار شده به پیمانکاران در قالب های اضافه کاری/کاهش کاری، لازم است با درک اهمیت موضوع، نسبت به تقویت کیفی و کمی این حوزه اهتمام جدی ورزید.

امید است با اتکا به الطاف بیکران الهی در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.

[2] [3] [4] [5]