- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

بهرگان برای دریافت، ذخیره‎سازی و صادرات نفت غرب کارون آماده است

پایانه صادراتی منطقه بهرگان هم اکنون برای دریافت، ذخیره سازی و صادرات نفت خام غرب کارون آماده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، کارشناسان مدیریت برنامه ریزی تلفیقی همراه با نمایندگان دفتر امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نمایندگان شرکت نفت فلات قاره ایران و شرکت مهندسی و توسعه نفت به منظور بررسی آخرین وضعیت مراحل اجرایی پروژه صادرات نفت خام غرب کارون از منطقه عملیاتی بهرگان به عنوان آخرین نقطه زنجیره صادرات نفت خام بازدید کردند و سپس طی جلسات کارشناسی موانع و مشکلات فنی، مالی و تامین اعتبار، ایمنی و زیست محیطی و پیشرفت فیزیکی و مالی فعالیت ها را مورد بررسی قرار دادند.

بخشی از نفت خام تولیدی میدان های مشترک غرب کارون پس از ارسال از تلمبه خانه های غرب کارون و امیدیه، از طریق خط لوله ٣۲ اینچ به ایستگاه اندازه گیری بهرگان منتقل و سپس به تاسیسات ذخیره سازی و پایانه صادراتی منطقه بهرگان ارسال می شود.

بنا بر اظهارات نمایندگان شرکت نفت فلات قاره ایران، تاکنون دو محموله صادراتی غرب کارون از طریق منطقه بهرگان صادر شده و این منطقه آماده دریافت، ذخیره سازی و صادرات نفت خام غرب کارون است.
پروژه های مرتبط با صادرات نفت خام غرب کارون شامل سیستم اندازه گیری نفت خام، کنترل، ایمنی و آتش نشانی مخازن ذخیره نفت خام، از ضرورت های بهره برداری ایمن، مطمئن و پایدار از تاسیسات پایانه صادراتی بهرگان است که تسریع در روند تکمیل آن مورد تاکید قرار گرفته است.
گفتنی است، معاونت بررسی، امکان‌سنجی اقتصادی و مالی طرح‌های برنامه ریزی تلفیقی، ضمن اخذ مجوز شورای اقتصاد و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص تامین اعتبار پروژه های صادرات نفت خام غرب کارون از پایانه صادراتی بهرگان، امکان تامین اعتبار پروژه ها از محل اعتبارات بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کشور را میسر ساخته و ضمن هماهنگی با سایر معاونت ها، مراحل تامین و تخصیص اعتبار به پروژه های زنجیره تولید تا صادرات نفت خام غرب کارون را پیگیری می کند.
[1] [2] [3] [4]