- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

برنامه و بودجه‎ای‎ها؛ مهمان نفت در غرب کارون

نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، روز چهارشنبه (۲۷ تیرماه) از مناطق عملیاتی غرب کارون بازدید کردند و از نزدیک در جریان فرآیندهای کاری نفت در این حوزه قرار گرفتند.

[1] [2] [3] [4]