- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

آخرین اخبار شرکت مهندسی و توسعه نفت

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، به اطلاع می رساند این شرکت جهت اطلاع رسانی کلیه اخبار از این پس از پیام رسان سروش استفاده خواهد کرد.

لذا کلیه کاربران می توانند از طریق آدرس sapp.ir/pedecir اخبار مربوطه را دنبال کنند.

روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت

[1] [2] [3] [4]