سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲ EN

ماموریتها

 

  1. سیاست گذاری و تدوین برنامه های راهبردی جهت ایجاد زیرساخت فناوری و نوآوری در شرکت.
  2. ساختارسازی و ایجاد مدل همکاری و توسعه فناوری در چارچوب مشارکت های جهانی و داخلی به منظور استفاده از حداکثر توان علمی ایجاد شده و پتانسیل فناوری تجربه شده.
  3. استقرار نظام پژوهش و فناوری در شرکت مهندسی و توسعه نفت جهت حرکت از شرکت عملیات محور به دانش محور بر اساس همکاری ساختارمند مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با بدنه فنی و عملیاتی شرکت.
  4. برنامه ریزی اجرایی جهت به کار گیری و توسعه فناوری های جدید در قالب پروژه های پژوهشی متناسب با چالش ها و نیازهای عملیاتی شرکت.
  5. تعریف، تدوین و اجرای پروژه های تحقیقاتی / کاربردی با هدف افزایش ضریب ازدیاد برداشت از مخازن، بهبود و سهولت عملیات تولید، کاهش هزینه های اجرایی .
  6. صیانت از دانش فنی نخبگان و راهکارسازی جهت به کار گیری اندوخته های علمی/دانشگاهی بر اساس نیازهای اجرایی و عملیاتی با حمایت از رساله های دانش آموختگی، انتشار کتب و مقالات و حضور مؤثر در مجامع علمی.
  7. تلاش همه جانبه و به کار گیری خرد جمعی در راستای تحقق آرمان جنبش نرم افزاری و کسب جایگاه شایسته علم و فناوری.

 

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۵:۰۷۱,۷۱۹ بازدید