- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

اهدای خون در شرکت مهندسی و توسعه نفت

کارکنان شرکت مهندسی و توسعه نفت طبق سنت پسندیده هر شش ماه یک بار، خون خود را اهدا کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، روز یکشنبه ۲۸ شهریور، سازمان انتقال خون به دعوت روابط عمومی این شرکت در ساختمان شماره یک شرکت متن، ایستگاه انتقال خون برپا کرد.

گفتنی است : در اقدام خداپسندانه که به تقاضای مکرر کارکنان این شرکت صورت گرفت تعداد ۷۰ نفر از همکاران خون خود را به همنوعان بیمار و نیازمند اهدا نمودند.

لازم به ذکر است که تعدادی از متقاضیان اهدای خون نیز به دلیل کمبود وقت موفق به اهدای خون خود نشدند.

[1] [2] [3] [4]