سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲ EN

عملیات آزمایش تجهیزات سرچاهی میدان یاران شمالی با موفقیت انجام شد

     به منظور آماده سازی برای شروع برداشت ٣٠ هزار بشکه ای از میدان یاران شمالی که طی یکماه آینده محقق می شود، عملیات آزمایشی تجهیزات سرچاهی ٢٠ حلقه چاه این میدان شروع شد.

آرش باقرزاده با بیان این که همه فعالیتها برای تحقق برداشت ٣٠ هزار بشکه ای از میدان یاران شمالی در حال انجام است، افزود: امروز عملیات آزمایش تجهیزات سرچاهی نخستین حلقه از ٢٠ حلقه چاه میدان یاران شمالی با موفقیت انجام شد.

وی افزود: تجهیزات سرچاهی نصب شده هر ٢٠ حلقه چاه میدان یاران شمالی به صورت جداگانه آزمایش می شود اما این به معنای تولیدی شدن چاهها نیست بلکه تنها تجهیزات سرچاهی نصب شده بر روی چاهها آزمایش می شود.

مجری طرح توسعه میدان یاران شمالی اظهارکرد: هم اکنون هزار و ۴٠٠ نفر در این پروژه فعالیت می کنند تا افزایش برداشت نفت از یاران شمالی عملی شود.

نورالدین شهنازی زاده، مدیرعامل شرکت متن هم پیش از این با اشاره به افزایش روزانه ١٢٠ هزار بشکه ای ظرفیت برداشت نفت از میدانهای مشترک در این شرکت تا پایان امسال، افزوده بود: براساس پیش بینی انجام شده تا پایان امسال در کنار افزایش پلکانی برداشت نفت از میدان آزادگان جنوبی به میزان ۶٠ هزار بشکه در روز، میدان یاران شمالی ٣٠ هزار بشکه و میدان آذر نیز ٣٠ هزار بشکه نفت در روز برداشت خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت متن هدف‌گذاری انجام شده برای برداشت نفت از ۶ میدان دشت آزادگان را حدود یک میلیون ١۵٠ هزار بشکه در روز اعلام کرده و گفته بود: تا پایان سال ٩٨، برداشت نفت خام از میدان آزادگان جنوبی به روزانه ۳۲۰ هزار بشکه، فاز نخست میدان آزادگان شمالی ۷۵ هزار بشکه، فاز دوم یادآوران ١٨٠ هزار بشکه، میدان آذر ۶۵ هزار بشکه، میدان یاران شمالی ۳۰ هزار بشکه و میدان یاران جنوبی ۲۵ هزار بشکه و در مجموع به ۶۵۵ هزار بشکه نفت در روز خواهد رسید.

۱۳ شهریور ۱۳۹۵ساعت: ۱۶:۰۵۶۹۳ بازدید