سال مهار تورم و رشد توليد
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ EN

پیشرفت فیزیکی میدانهای غرب کارون منتشر شد

     آخرین وضع پیشرفت میدانهای مشترک غرب کارون از ابتدای استقرار دولت یازدهم تا پایان آذرماه منتشر شد.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت با اشاره به پیشرفت ۴٨,٩ درصدی فاز نخست توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی در دولت یازدهم، تصریح کرد: توسعه این میدان در ابتدای دولت یازدهم ( شهریورماه ١٣٩٢) پیشرفت ۴٨ درصدی داشت که در پایان سال ١٣٩٢ به ۶٣.۵ درصد رسید.

براساس این گزارش، در پایان سال ١٣٩٣ فاز نخست توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی ٩٢,٨ پیشرفت کرد که تا پایان آذرماه امسال این پیشرفت به ٩۶.٩ درصد رسیده است.

پیشرفت ١۴ درصدی توسعه میدان یادآوران در دولت یازدهم

تا پایان آذرماه امسال پیشرفت فیزیکی فاز نخسن توسعه میدان نفتی یادآوران به ٩٧,٧ درصد رسیده است؛ ضمن این که پیشرفت این میدان در ابتدای دولت یازدهم ٨٣ درصد بود که تا انتهای سال ٩٣ به ٨٨.٨ درصد رسید.

پیشرفت فیزیکی فاز نخست طرح توسعه میدان نفتی یادآوران تا انتهای سال ١٣٩٣ به ٩۵,٧ درصد رسیده است. که براین اساس طرح توسعه این میدان در دولت یازدهم پیشرفت ١۴.٧ درصدی داشته است.

 پیشرفت ۴٧ درصدی توسعه یاران جنوبی از زمان استقرار دولت یازدهم

براساس این گزارش، پیشرفت فیزیکی توسعه میدان یاران جنوبی در دولت یازدهم به ۴٧,٢ درصد رسیده است. این درحالی است که طرح توسعه این میدان در ابتدای استقرار این دولت ( شهریورماه ١٣٩٢) ۴.٣ درصد بود که تا پایان سال ١٣٩٢ به ١٠.٧ درصد رسید.

به گزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، تا پایان بهمن ماه سال ١٣٩٣ و پایان آذرماه ١٣٩۴ به ترتیب پیشرفت فیزیکی این میدان به ٢۶,١ و ۵١.۵ درصد رسید.

پیشرفت ۶۴ درصدی توسعه یاران شمالی در دولت یازدهم

همچنین توسعه میدان یاران شمالی در حالی در دولت یازدهم از ابتدای سال ١٣٩٣ به ۶۴,٣ درصد رسیده است که تا استقرار این دولت طرح توسعه این میدان آغاز نشده بود.

براین اساس، توسعه میدان یاران شمالی در پایان سال ١٣٩٢ به پیشرفت ١٠,٣ درصدی رسید و انتهای سال ١٣٩٣ و پایان آذرماه امسال به ترتیب،  ٣٩.٧ و ٧۴.۶ درصد پیشرفت فیزکی کرد.

پیشرفت ١٧ درصدی طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی

فاز نخست توسعه آزادگان جنوبی در حالی انتهای آذرماه ١٣٩۴ از پیشرفت ١٧,۶ درصدی برخوردار است که در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٣ پیمانکار چینی بخش بیع متقابل این طرح خلع ید شده و هم اکنون نیز حفاری چاههای میدان در حال انجام است.

منبع: شانا

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲۵ بهمن ۱۳۹۴ساعت: ۱۱:۰۳۵۶۷ بازدید