- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

سرپرست طرح توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان منصوب شد

     سرپرست طرح توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان منصوب شد.300200 [1]

به گزارش روابط عمومی شرکت متن  مهندس حاجی حسین نژاد، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت طی حکمی مهندس سینا سپهری را به سمت “سرپرست طرح توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان” منصوب کرد.

در متن حکم مهندس حسین نژاد آمده است:

با توجه به لزوم بازسازی هر چه سریعتر طرح مسجد سلیمان و نظارت کامل بر عملیات اجرایی آن، حسب سوابق و آشنایی قبلی جنابعالی با این طرح به موجب این حکم به سمت سرپرست طرح توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان” منصوب می‌شوید.

لازم است با بکارگیری نیروهای متعهد و متخصص و اتخاذ تصمیمات لازم هر چه سریعتر بازسازی این طرح انجام و به مدار تولید وارد شود.

توفیق شما را در انجام هر چه سریعتر این مسئولیت از درگاه خداوند متعال خواهانم.

فرصت را مغتنم شمرده از زحمات مهندس طباطبایی در دوران تصدی این مسئولیت تشکر و قدردانی می‌نمایم.

[2] [3] [4] [5]