- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

آگهی مناقصه میدان گازی کیش شماره: م ط ک ۰۹-۹۳ نوبت اول

هدف و اقتصاد 27-06-94

[1] [2] [3] [4]