- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

۴ میلیارد دلار منابع اعتباری جدید در اختیار شرکت ملی نفت قرار می گیرد

  حدود ۴ میلیارد دلار منابع جدید به حجم سرمایه گذاریها و منابع سرمایه ای شرکت ملی نفت ایران افزوده می‌شود.pedec2

 با اعلام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، حدود چهار میلیارد دلار (معادل یکصد هزار میلیارد ریال) منابع جدید به حجم سرمایه گذاریها و منابع سرمایه ای ناشی از ذخایر و اندوخته های شرکت ملی نفت ایران افزوده می‌شود.

در این زمینه، معاونت بررسی، امکان سنجی اقتصادی و مالی طرحهای برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، این اقدام را مطابق با نصّ صریح قانون بودجه و در راستای تحقق مفاد ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اعلام کرده است.

بر اساس اعلام معاونت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، طبق این ماده قانونی، مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی، پس از کسرِ سهم صندوق توسعه ملی با هدف سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میدانهای مشترک در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد تا برای تجهیز منابع سرمایه ای هزینه شود.

عملکرد این بند قانونی در سال ۱۳۹۲ معادل تقریبی ۵,۵ میلیارد دلار بوده است که پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و عیدانه، رقمی حدود چهار میلیارد دلار درقالب جدول منابع و مصارف، بابت هزینه‌های سرمایه گذاری و توسعه، تأمین و تخصیص می شود.

هماهنگی های لازم برای اختصاص مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی، با هدف سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز  میان وزارت نفت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جریان است و مدیریت امور مالی و برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران روند کار را پیگیری می کند.

منبع: شانا

[1] [2] [3] [4]