- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

طرح احداث مخازن استراتژیک نفت خام

– احداث پست برق هوایی انتقال برق گوره ۴۰ کیلومتر

– احداث ۱۵ مخزن استراتژیک ذخیره نفت خام مجموعاً به ظرفیت ۸ میلیون بشکه شامل:

– اهواز (۵مخزن ۲ میلیون بشکه)

– امیدیه ( ۲ مخزن ۱ میلیون بشکه)

– گوره (۶ مخزن ۴ میلیون بشکه)

سیری (۱ مخزن ۰/۵ میلیون بشکه)

بهرگان (۱ مخزن ۰/۵ میلیون بشکه)

 

– نوع قرارداد  EPC، PC و توسط پیمانکاران ایرانی در حال اجرا می باشد.

 

– مخازن بتنی امیدیه و فلزی اهواز، واقع در استان خوزستان

– مخازن بتنی گوره و فلزی بهرگان، واقع در استان بوشهر – شهرستان گناوه منطقه گوره

– مخازن فلزی سیری واقع در استان بوشهر – منطقه سیری

 

 

[2] [3] [4] [5]