- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

پروژه احداث نیروگاه غرب کارون و تأسیسات جانبی

– احداث نیروگاه غرب کارون به ظرفیت ۴۹۲ مگاوات

– احداث پست‌های برق ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت جهت برق رسانی به میادین نفتی غرب کارون

– احداث ۱۵۰ کیلومتر خط انتقال برق ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلو ولت

– احداث ۲۰ کیلومتر خط لوله انتقال آب و احداث تصفیه خانه مناسب جهت تأمین آب نیروگاه

– احداث ایستگاه تقلیل فشارگاز جهت تامین گاز نیروگاه.

نوع قرارداد نیروگاه: B.O.O

نوع قرارداد احداث تأسیسات جانبی: EPC-PC-C

پروژه توسط پیمانکاران ایرانی در دست اجرا می باشد.

۴۵ کیلومتری جنوب غرب اهواز، مجاورت کارخانه NGL3200

۵ سال

 

 

 

[2] [3] [4] [5]