سال مهار تورم و رشد توليد
شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ EN

الزامات صنعت نفت در حوزه ازدیاد برداشت اعلام شد

مطابق دستورالعمل های ذکر شده در صنعت نفت باید نقش شرکت های خصوصی در حوزه ازدیاد برداشت پررنگ تر شود؛ بنابراین لازم است قوانین تسهیل کننده ای جهت حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه فراهم شود.
به گزارش خبرنگار NIOC، مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران با در نظر گرفتن نتایج مطالعات صورت گرفته در حوزه ازدیاد برداشت و همچنین نشست فنی- تخصصی ازدیاد برداشت که اواخر سال گذشته برگزار شد، در گزارشی به تشریح الزامات این حوزه از صنعت نفت پرداخته است.

در این گزارش آمده است: اگرچه اکتشاف منابع جدید، بخشی از کاهش ذخایر را جبران می کند اما این منابع نمی تواند تامین کننده یک درصد افزایش تولید تکلیفی قانون برنامه پنجم توسعه باشد؛ لذا باید سرمایه گذاری مناسب از محل اجرای روش های ازدیاد برداشت محقق شود.

همچنین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در این زمینه باید خود را مکلف به تحقق افزایش ذخایر هیدروکربوری به میزان بیش از یک درصد عنوان شده در ماده ۱۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه کنند.

ضروری است کلیه برنامه ها و عملیاتی که باید در فرایند صیانت از مخازن هیدروکربوری کشور انجام شوند، به صورت بسته یکپارچه تدوین شود؛ همچنین این بسته باید شفاف، عملی، قابل عرضه در محافل علمی و صنعتی باشد و قابلیت نقد کارشناسانه و بهبود مستمر را نیز داشته باشد.

این گزارش یادآور می شود: روش های ازدیاد برداشت منحصر به تزریق آب و گاز نیست و شرکت ملی نفت ایران به عنوان بزرگ ترین دارنده منابع هیدروکربوری جهان نباید خود را به این دو روش محدود کند. در همین راستا ضروری است گام های بعدی در زمینه ازدیاد برداشت به فوریت و با قوت بیشتری نسبت به گذشته برداشته شود تا شرکت ملی نفت ایران در این حوزه به شرکتی پیشرو مبدل شود.

براساس این گزارش، با توجه به تحولات حوزه ازدیاد برداشت در جهان و همچنین شرایط موجود میادین کشور، ساختار سازمانی موجود باید به شکل مطلوب اصلاح شود و در این راستا تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری بسیار حائز اهمیت است. در این زمینه ضروری است کلیه برنامه ها و اقدامات عملیاتی در فرایند صیانت از مخازن هیدروکربوری کشور انجام و به صورت بسته یکپارچه ای تدوین شود.

در این گزارش تاکید شده است: ضروری است غربالگری نفت مخازن نفت و گاز کشور بر مبنای ویژگی شکاف دار بودن آنها انجام شده و نتایج مطالعات و فعالیت های آزمایشگاهی حوزه های EOR و IOR بدون فوت وقت در قالب پایلوت در میادین اجرا شود؛ همچنین ضروری است مدلی تحلیلی به منظور مشخص شدن روش ها و سناریوهای بهینه صیانت از هر مخزن هیدروکربوری تهیه شود.

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲۵ خرداد ۱۳۹۲ساعت: ۱۱:۱۷۳۷۱ بازدید