- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

اختصاص بیش از ۱۰۰۰ هکتار زمین از منطقه ویژه پارس

مدیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می گوید: بیش از ۱۰۰۰ هکتار زمین از اراضی این منطقه به صنایع ملی پتروشیمی واگذار شده است.
حجت الله فریدونی؛ مدیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در گفت و گو با خبرنگار NIOC با اعلام این مطلب گفت: ۳۵۰ هکتار از ۱۰۰۰هکتار  زمین درنظر گرفته شده برای شرکت ملی پتروشیمی به صنایع میان دستی و باقی مانده آن به توسعه صنایع پایین دستی اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه با احداث کریدور تاسیساتی در اراضی در نظر گرفته شده برای توسعه صنایع ملی پتروشیمی، در آینده ای نزدیک فراخوان برای سرمایه گذاران منتشر خواهد شد، گفت: طرح ها ی سرمایه گذاری در بخش صنایع پایین دست از سوی صنایع ملی پتروشیمی به منطقه ویژه پارس ارائه شده است.
فریدونی با تاکید براینکه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، دارای پتانسیل مناسبی برای سرمایه گذاری است، افزود: سرمایه گذاری در این منطقه بیش از ۳۵ درصد سود خواهد داشت و در کمترین مدت، اصل سرمایه برگشت داده می شود.
مدیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با دعوت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به بازدید از منطقه ویژه پارس گفت: یکی ازفرصت های سرمایه گذاری این منطقه در بخش صنایع شیمیایی و پتروشیمی، تولید عایق های گرم و سرد قابل استفاده در صنایع گاز و پتروشیمی است که می تواند به صورت سرمایه گذاری مستقیم انجام شود.
وی تولید لاستیک ESBR را از دیگر فرصت های سرمایه گذاری در بخش صنایع شیمیایی و پتروشیمی خواند و تصریح کرد: تولید انواع کامپاندهای لاستیکی و پلاستیکی و همچنین تولید پروپلین از پروپان به صورت سرمایه گذاری مستقیم از دیگر فرصت های سرمایه گذاری در این بخش است.
[1] [2] [3] [4]