- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

وضعیت ۱۶۰۰ نیروی پیمانکار در شرکت نفت فلات قاره

مدیر منابع انسانی شرکت نفت فلات قاره ایران با بیان اینکه طی سال گذشته، ۱۶۰۰ نفر از نیروهای پیمانکار این شرکت تبدیل وضعیت شده اند، گفت: امسال نیز در تلاشیم با اخذ مجوز از وزارت نفت، با ۴۰۰ نفر از نیروهای پیمانکار مشمول قوانین اعلام شده از سوی وزارت نفت، قرارداد موقت ببندیم.

سعید فتاح زاده در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران توضیح داد: تبدیل وضعیت کارکنان مذکور از پیمانکاری به قرارداد موقت، بر اساس دستورالعمل وزارت نفت صورت گرفت و این روند در سال جاری نیز ادامه می یابد.

فتاح زاده در ادامه، با اشاره به تفاوت قابل توجه حقوق و مزایای کارکنان اقماری شرکت ملی نفت ایران با شرکت های خارجی و حتی شرکت های خصوصی داخلی فعال در این حوزه، یادآور شد: برای کاهش میزان اختلاف درآمدها و به منظور جلوگیری از ریزش نیروی انسانی، در نظر داریم مذاکراتی را با اداره تنظیم مقررات وزارت نفت و واحد مربوطه در شرکت ملی نفت ایران انجام دهیم تا در صورت توافق مراجع ذیربط، در خصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان اقماری به خصوص بهبود وضعیت درآمدی کارکنان سکوها اقدام شود.
استخدام ۴۰ نفر از محل آزمون استخدامی شرکت ملی نفت در سال جاری
وی در زمینه جذب نیروی جدیدالاستخدام به شرکت نفت فلات قاره ایران گفت: در سال گذشته و از محل آزمون استخدامی شرکت ملی نفت در سال ۹۰، حدود ۶۰۰ نفر به استخدام نفت فلات قاره درآمدند و دوره های آموزشی بدو خدمت خود را در مراکز آموزشی محمودآباد، اصفهان و کیش سپری کردند.
به گفته وی، امسال نیز برنامه ریزی شده است از محل آزمون استخدامی شرکت ملی نفت، ۴۰ نفر برای فعالیت در سمت های سازمانی منطقه عملیاتی کیش به استخدام شرکت نفت فلات قاره درآیند.
۱۱۷ ساعت؛ میانگین نفر- ساعت آموزشی برای کارکنان نفت فلات قاره
مدیر منابع انسانی شرکت نفت فلات قاره ایران با بیان اینکه تامین مسکن برای کارکنان منطقه عملیاتی کیش نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد، تصریح کرد: هم اکنون مسکن کارکنان این منطقه عملیاتی از طریق پرداخت ودیعه مسکن تامین می شود، اما با توجه به روند فزاینده قیمت مسکن در کیش، خرید مسکن، گزینه منطقی تری است.
فتاح زاده با اشاره به اینکه میانگین آموزش کارکنان در شرکت نفت فلات قاره ایران طی سال گذشته، ۱۱۷ نفر- ساعت بوده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با اختصاص مناسب منابع مالی، امکان افزایش میانگین آموزشی به بیش از ۱۵۰ ساعت در سال جاری فراهم شود.
[1] [2] [3] [4]