- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

کشف یک میدان بزرگ گازی در شرق استان ایلام

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از کشف یک میدان بزرگ گازی با ۲۶۰ میلیارد فوت مکعب گاز درجا در افق مخزنی ایلام خبر داد. 

احمد قلعه بانی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران با اعلام این خبر افزود: بر اساس محاسبات حجمی مخزن، حجم گاز درجا در حالت مورد انتظار در افق مخزنی ایلام، ۲۶۰ میلیارد فوت مکعب و گاز قابل استحصال، ۱۷۵ میلیارد فوت مکعب برآورد شده است.

وی افزود: این برای نخستین بار است که یک میدان گاز شیرین در ارتفاع حدود ۱۰۰ متر بالاتر از سطح دریا کشف می شود.

معاون وزیر نفت ادامه داد: این میدان گازی در فضایی به وسعت ۲۸ در ۴ کیلومتر مربع در شرق استان ایلام قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درخصوص روند اکتشاف گاز در استان ایلام نیز گفت: پس از انجام مطالعات و عملیات زمین شناسی اکتشافی و همچنین بهره گیری از اطلاعات لرزه نگاری ۲ بعدی موجود در محدوده این طاقدیس، احتمال وجود هیدروکربور در سازندهای ایلام و سروک از گروه مخزنی بنگستان در طاقدیس راونی قوت گرفت.

وی ادامه داد: به دنبال تفسیر داده های زمین شناسی، حفاری یک حلقه چاه اکتشافی تا عمق ۲۲۰۰ متر در محل ستیغ این طاقدیس از سوی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد شد که پس از خاتمه حفاری و انجام آزمایش های مخزنی، وجود گاز شیرین در افق ایلام به میزان ۱۳ میلیون فوت مکعب در روز مشخص شد.

قلعه بانی افزود: در نهایت با انجام محاسبات حجمی، وجود ۲۶۰ میلیارد فوت مکعب گاز درجا در این میدان مشخص شد که بر همین مبنا میزان گاز قابل استحصال نیز در حدود ۱۷۵ میلیارد فوت مکعب تخمین زده شد.

وی همچنین از کشف مقادیری گاز ترش در بخش بالایی سازند سروک خبر داد.

قلعه بانی در پایان با اشاره به اینکه کشف این میدان گازی، در شرایط تحریم تاثیرات مثبتی برای صنعت نفت به همراه دارد، تاکید کرد: دستیابی به توانمندی و بلوغ علمی متخصصان صنعت نفت به ویژه در حوزه مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران دستاورد بزرگی است که برای صنعت نفت کشورمان حاصل شده است.

[1] [2] [3] [4]