- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

سرپرست اداره بازرسی و حفاظت فنی شرکت متن منصوب شد

   نادر قربانی در حکمی سید جلال الدین بلادی را به سمت سرپرست اداره بازرسی و حفاظت فنی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت،  در متن حکم مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت خطاب به مهندس سید جلال الدین بلادی آمده است: نظر به تخصص، تعهد و تجارب جنابعالی، بدینوسیله به موجب این حکم به عنوان ” سرپرست اداره بازرسی و حفاظت فنی ” منصوب می‌ گردید.

امید است بااستعانت از خداوند متعال و با بهره گیری شایسته از توانمندیهای موجود در پیشبرد اهداف شرکت موفق و پیروز باشید.

نادر قربانی همچنین از زحمات ارزشمند مهندس ابراهیم علیزاده در طول دوران مسئولیت، تشکر و قدردانی نمود.

[1] [2] [3] [4]