- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

پژوهشگران صنعت نفت سیستم پایلوت خنک کننده ساختند

با ساخت سیستم پایلوت خنک کننده در مدت زمان پنج ماه از سوی پژوهشگران صنعت نفت، ارزیابی اقتصادی مصرف آب و میزان مواد بازدارنده خوردگی و مواد ضد رسوب محقق می شود.

محسن صبوری؛ مسئول پروژه ساخت و راه‌اندازی سیستم پایلوت خنک‌کننده برای ارزیابی مواد بازدارنده خوردگی و ضد رسوب در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران از ساخت و راه‌اندازی سیستم پایلوت خنک‌کننده در مدت زمان پنج ماه به منظور ارزیابی مواد بازدارنده خوردگی و ضد رسوب در پژوهشگاه صنعت نفت، خبر داد.

صبوری با بیان اینکه این سیستم پایلوت در پتروشیمی مارون مورد استفاده قرار می گیرد افزود: این سیستم‌های خنک‌کننده بر اساس شرایط فرآیندی و مطابق با استانداردهای مهندسی، تجربیات صنعتی و تحقیقاتی موجود از سوی گروه پژوهشی خوردگی فلزات پژوهشگاه صنعت نفت به منظورارزیابی مواد بازدارنده خوردگی و ضد رسوب طراحی و ساخته شده است.

وی تصریح کرد: با ساخت سیستم پایلوت خنک کننده برای ارزیابی مواد بازدارنده خوردگی و ضد رسوب، مصرف مواد بازدارنده خوردگی و ضد رسوب در سیستم های خنک‌کننده قابل ارزیابی خواهد بود.

صبوری ارزیابی ماده بازدارنده خوردگی و یا ضد رسوب را یکی از مزیت های سیستم خنک کننده خواند وافزود: بر اساس استاندارد، هر دوره‌ ارزیابی حدود ۳۰ تا ۹۰ روز زمان می برد و طولانی بودن دوره ارزیابی بر خلاف روش‌های تسریع شده آزمایشگاهی، سبب می شود سرعت خوردگی دقیق‌تری برای آلیاژهای مهندسی مسیر گردش آب اندازه‌گیری شود.

وی تشخیص نوع خوردگی ایجادشده و نحوه رسوب گذاری روی سطوح فلزی و به ویژه سطوح حرارتی را از دیگر مزایای این سیستم  برشمرد و گفت: خوردگی های موضعی (از جمله خوردگی حفره ای) برای جوانه زنی و رشد احتیاج به گذشت زمان دارد از این رو با استفاده از سیستم پایلوت خنک کننده، مشاهده و مطالعه خوردگی موضعی، به ویژه خوردگی حفره ای آلیاژ‌های مهندسی با دقت بیشتری امکان پذیر است.

صبوری با بیان اینکه ساخت سیستم پایلوت خنک کننده و توجه به ارزیابی های پایلوتی، اهداف فنی و اقتصادی برای مصرف بهینه آب و مواد شیمیایی در سیستم‌های خنک‌کننده ایجاد می کند افزود: سیستم های خنک کننده یکی از مهمترین بخش های کارخانه ها و مراکز صنعتی است که در صنعت از انواع آن برای خنک‌کردن تجهیزات فرآیندی و کنترل دمای فرآیندهای تولیدی استفاده می شود.

وی با بیان اینکه سیستم باز گردشی از متداول ترین انواع سیستم های خنک کننده است، تصریح کرد: خنک کننده باز گردشی به دلیل وجود اکسیژن محلول در آب و تماس آب با اتمسفر صنعتی، تبخیر و تغلیظ نمک های محلول در آن، همواره با مشکلاتی نظیر خوردگی، رسوب گذاری و رشد میکروارگانیسم ها مواجه است از این رو فرآیند خوردگی، به تدریج، زیان‌های مالی یا جانی جبران ناپذیری را ایجاد می کند.

صبوری گفت: در کشورهای صنعتی دنیا با وجود توجه به مقوله‌های فنی و اقتصادی در طراحی تجهیزات فرآیندی و فرآیندهای تولید، هزینه‌های تحمیلی ناشی از خوردگی ۳ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) تخمین زده می‌شود.

وی افزود: مجموع هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم خوردگی در آمریکا در سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۸ به ترتیب ۲۷۶ و ۴۳۰ میلیارد دلار برآورد شده که حدود ۳ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا در سال‌های یاد شده بوده است و این مسأله اهمیت توجه به موضوع خوردگی در کنار مباحثی چون افزایش تولید را نشان می‌دهد.

صبوری رسوب گذاری را ازدیگر مشکلات سیستم‌های خنک‌کننده عنوان کرد و افزود: رسوب گذاری درسیستم‌های خنک‌کننده منجر به ایجاد گرفتگی در تجهیزات فرآیندی، عدم دستیابی به ضرایب حرارتی و کاهش تولید می‌شود.

وی در ادامه توضیح داد: رسوب گذاری، بازدهی عملیات سیستم خنک کننده را کاهش داده و باعث افزایش هزینه‌های نگهداری، تعمیر و تعویض قطعات می شود، ازاین رو انجام پروژه‌های حفاظت از خوردگی در سیستم‌های صنعتی بسیار حائز اهمیت است.

[1] [2] [3] [4]