سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ EN

مناقصات

آگهی تملک اراضی محدوده‌ای واقع در روستای رفیع شهرستان دشت آزادگان (نوبت دوم)

۲۴ / ۱۲ / ۱۴۰۱

شرکت ملی نفت ایران (شرکت مهندسی و توسعه نفت) در راستای اجرایی نمودن طرح توسعه و بهره‌برداری از میدان نفتی سهراب و به استناد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ ، قصد تملک اراضی محدوده‌ای واقع در روستای رفیع شهرستان دشت […]

آگهی اجاره اراضی محدوده‌ای واقع در روستای رفیع شهرستان دشت آزادگان واقع در جاده امام رضا (علیه سلام) – (نوبت دوم)

۲۴ / ۱۲ / ۱۴۰۱

شرکت ملی نفت ایران(شرکت مهندسی و توسعه نفت) در راستای اجرایی نمودن طرح توسعه و بهره‌برداری از میدان نفتی سهراب و به استناد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ ، قصد اجاره اراضی محدوده‌ای واقع در روستای رفیع شهرستان دشت آزادگان […]

آگهی اجاره اراضی محدوده‌ای واقع در روستای رفیع شهرستان دشت آزادگان واقع در جاده امام رضا (علیه سلام) – (نوبت اول)

۱۰ / ۱۲ / ۱۴۰۱

شرکت ملی نفت ایران(شرکت مهندسی و توسعه نفت) در راستای اجرایی نمودن طرح توسعه و بهره‌برداری از میدان نفتی سهراب و به استناد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ ، قصد اجاره اراضی محدوده‌ای واقع در روستای رفیع شهرستان دشت آزادگان […]

آگهی تملک اراضی محدوده‌ای واقع در روستای رفیع شهرستان دشت آزادگان (نوبت اول)

۱۰ / ۱۲ / ۱۴۰۱

شرکت ملی نفت ایران(شرکت مهندسی و توسعه نفت) در راستای اجرایی نمودن طرح توسعه و بهره‌برداری از میدان نفتی سهراب و به استناد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ ، قصد تملک اراضی محدوده‌ای واقع در روستای رفیع شهرستان دشت آزادگان […]

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران مدیریت منابع انسانی (نوبت دوم)

۰۳ / ۱۲ / ۱۴۰۱

شرکت مهندسی و توسعه نفت مدیریت منابع انسانی آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره: م م الف /خ/۰۷-۱۴۰۱ شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، انجام خدمات نگهبانی مورد نیاز خود را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید. تمام مراحل برگزاری مناقصه، از […]

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران مدیریت منابع انسانی (نوبت اول)

۰۲ / ۱۲ / ۱۴۰۱

شرکت مهندسی و توسعه نفت مدیریت منابع انسانی آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره: م م الف /خ/۰۷-۱۴۰۱ شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، انجام خدمات نگهبانی مورد نیاز خود را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید. تمام مراحل برگزاری مناقصه، از […]

آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران طرح توسعه میدان نفتی یادآوران (نوبت دوم)

۱۹ / ۱۱ / ۱۴۰۱

شرکت ملی نفت ایران  شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح توسعه میدان نفتی یادآوران آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران ( مناقصه عمومی شماره:   ط ی/۰۰۳/۱۴۰۱  )   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی یادآوران) در نظردارد از طریق فراخوان عمومی، اجرای پروژه زیر را به یک شرکت پیمانکاری (یک پیمانکار […]

آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران طرح توسعه میدان نفتی یادآوران (نوبت اول)

۱۹ / ۱۱ / ۱۴۰۱

شرکت ملی نفت ایران  شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح توسعه میدان نفتی یادآوران آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران ( مناقصه عمومی شماره:   ط ی/۰۰۳/۱۴۰۱  )   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی یادآوران) در نظردارد از طریق فراخوان عمومی، اجرای پروژه زیر را به یک شرکت پیمانکاری (یک پیمانکار […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران طرح خطوط لوله و تاسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون (نوبت دوم)

۱۲ / ۱۱ / ۱۴۰۱

شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح خطوط لوله و تاسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره: ط‌ل‌ت/۰۵/۱۴۰۱) شرکت مهندسی و توسعه نفت( طرح خطوط لوله و تأسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون ) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، اجرای […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران طرح خطوط لوله و تاسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون (نوبت اول)

۱۱ / ۱۱ / ۱۴۰۱

شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح خطوط لوله و تاسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره: ط‌ل‌ت/۰۵/۱۴۰۱) شرکت مهندسی و توسعه نفت( طرح خطوط لوله و تأسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون ) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، اجرای […]

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران طرح توسعه میدان نفتی یادآوران (نوبت دوم)

۰۱ / ۱۱ / ۱۴۰۱

شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح توسعه میدان نفتی یادآوران آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی یادآوران) در نظردارد از طریق فراخوان عمومی، نسبت به شناسایی پیمانکاران واجد شرایط جهت انجام مناقصه حفاری و تکمیل چاه­های نفت اقدام نماید. تمام مراحل ارزیابی […]

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران طرح توسعه میدان نفتی یادآوران (نوبت اول)

۲۸ / ۱۰ / ۱۴۰۱

شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران  طرح توسعه میدان نفتی یادآوران   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی یادآوران) در نظردارد از طریق فراخوان عمومی، نسبت به شناسایی پیمانکاران واجد شرایط جهت انجام مناقصه حفاری و تکمیل چاه­های نفت اقدام نماید. تمام مراحل ارزیابی […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران طرح توسعه میدان نفتی یادآوران (نوبت دوم)

۱۴ / ۱۰ / ۱۴۰۱

شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح توسعه میدان نفتی یادآوران آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران ( مناقصه عمومی شماره:   ط ی/۰۰۳/۱۴۰۱  )   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی یادآوران) در نظردارد از طریق فراخوان عمومی، اجرای پروژه زیر را به یک شرکت پیمانکاری (و یا یک […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران طرح توسعه میدان نفتی یادآوران (نوبت اول)

۱۳ / ۱۰ / ۱۴۰۱

شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح توسعه میدان نفتی یادآوران آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران ( مناقصه عمومی شماره:   ط ی/۰۰۳/۱۴۰۱  )   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی یادآوران) در نظردارد از طریق فراخوان عمومی، اجرای پروژه زیر را به یک شرکت پیمانکاری (و یا یک […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی شماره: م م الف /خ/۰۴-۱۴۰۱ (نوبت دوم)

۰۷ / ۱۰ / ۱۴۰۱

شرکت مهندسی و توسعه نفت مدیریت منابع انسانی آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی شماره: م م الف /خ/۰۴-۱۴۰۱ شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، انجام خدمات خودرویی مورد نیاز خود را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید. تمام مراحل برگزاری مناقصه، از طریق سامانه […]