سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ EN

اهداف

اهداف

۲۴ / ۰۵ / ۱۳۹۶

– گام های اساسی در برقراری ارتباط موثر میان اعضای خانواده شرکت – ارتباط صحیح در نظام  خانواده و اهمیت وضعیت تربیتی و تحصیلی فرزندان – ایجاد بستری مناسب و ارتباطی معنوی بین محیط کارو خانواده و اثربخشی مثبت درآنها – بدست آوردن مهارت های لازم برای تشکیل خانواده موفق – مشورت و هماهنگی و […]