سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ EN

پرسش هاي متداول

۲۵ / ۱۲ / ۱۴۰۰

زمینه فعالیت شرکت مهندسی و توسعه نفت چیست ؟ شرکت مهندسی و توسعه نفت در سال ۱۳۷۳ بمنظور مدیریت و نظارت بر روند اجرای پروژه‌های عظیم نفت و گاز در شرکت ملی نفت تاسیس گردید. حدود ۵۰۰ نفر از پرسنل فنی و مدیریتی کارآمد در این شرکت مشغول به کار هستند. شرکت متن در راستای […]

۲۵ / ۰۷ / ۱۴۰۰

زمینه فعالیت شرکت مهندسی و توسعه نفت چیست ؟ شرکت مهندسی و توسعه نفت در سال ۱۳۷۳ بمنظور مدیریت و نظارت بر روند اجرای پروژه‌های عظیم نفت و گاز در شرکت ملی نفت تاسیس گردید. حدود ۵۰۰ نفر از پرسنل فنی و مدیریتی کارآمد در این شرکت مشغول به کار هستند. شرکت متن در راستای […]