سال توليد، پشتيبانی ها و مانع‌زدايی ها
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ EN

انتصابات

مجری طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره-جاسک و پایانه مربوطه (مکران) منصوب شد

۰۴ / ۰۵ / ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت با حکمی از سوی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل این شرکت، علی جعفرزاده به عنوان “مجری طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره-جاسک و پایانه مربوطه (مکران)” شرکت مهندسی و توسعه نفت منصوب شد. در متن این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، تجارب و توانمدی جنابعالی به […]

مجری طرح توسعه و بهره برداری میدان سهراب منصوب شد

۰۴ / ۰۵ / ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت با حکمی از سوی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل این شرکت، خانم مرجان محمدی به عنوان “مجری طرح توسعه و بهره برداری میدان سهراب” شرکت مهندسی و توسعه نفت منصوب شد. در متن این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، تجارب و توانمندی سرکار عالی، به موجب این […]

سرپرست مهندسی سیستمها و بهره وری منصوب شد

۲۰ / ۰۲ / ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت با حکمی از سوی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل این شرکت، مجید طاهرخانی به عنوان “سرپرست مهندسی سیستمها و بهره وری” شرکت متن منصوب شد. در متن این حکم آمده است: نظر به تعهد، دانش و تجارب جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست مهندسی سیستم ها […]

سرپرست طرح ملی میترینگ و دیسپچینگ منصوب شد

۱۵ / ۰۲ / ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت با حکمی از سوی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل این شرکت، سیدمحمدمیثم ابوترابی‌فرد به عنوان “سرپرست طرح ملی میترینگ و دیسپچینگ” شرکت متن منصوب شد. در متن این حکم آمده است: با توجه به تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم، به عنوان “سرپرست طرح ملی میترینگ و دیسپچینگ” […]

سرپرست برنامه ریزی و کنترل طرح‌ها منصوب شد

۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت با حکمی از سوی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل این شرکت، مجید نجاریان به عنوان “سرپرست برنامه ریزی و کنترل طرح‌ها” شرکت متن منصوب شد. در متن این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، تجارب و توانمندی جنابعالی و با استعانت از خداوند دانای توانا به موجب […]

سرپرست مهندسی و ساختمان منصوب شد

۰۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت با حکمی از سوی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل این شرکت، همایون کاظمینی به عنوان “سرپرست مهندسی و ساختمان” شرکت متن منصوب شد. در متن این حکم آمده است: نظر به مراتب شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی و پیرو هماهنگی بعمل آمده با شرکت ملی نفت، به موجب […]

مشاور مدیرعامل منصوب شد

۰۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت با حکمی از سوی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل این شرکت، مهدی نجاریان به عنوان “مشاور مدیرعامل” شرکت متن منصوب شد. در متن این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، تجارب و توانمندی جنابعالی به عنوان”مشاور مدیرعامل” منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود نسبت به موضوعات ارجاعی، اقدام و […]

مشاور مدیرعامل منصوب شد

۰۱ / ۱۰ / ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت با حکمی از سوی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل این شرکت، محمودرضا مصباح به عنوان “مشاور مدیرعامل” شرکت متن منصوب شد. در متن این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، تجارب و توانمندی جنابعالی، به عنوان “مشاور مدیرعامل” منصوب می شوید. انتظار می‌رود نسبت به موضوعات ارجاعی، […]

مدیر امور مالی منصوب شد

۰۱ / ۱۰ / ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت با حکمی از سوی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل این شرکت، محمدحسن محمدی به عنوان “مدیر امور مالی” شرکت متن منصوب شد. در متن این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، تجارب و توانمندی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “مدیر امور مالی” منصوب می شوید. […]

عضو شورای عالی صدور گواهینامه کیفیت منصوب شد

۰۵ / ۱۱ / ۱۳۹۸

وزیر نفت در حکمی، شهرام شمس را به‌عنوان عضو شورای عالی صدور گواهینامه کیفیت منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، به نقل از شانا در متن حکم بیژن زنگنه خطاب به شمس آمده است: «در اجرای مفاد بند «۲-۱» ماده (۲) آیین‌نامه نظام یکپارچه صدور گواهینامه کیفیت برای محصولات و […]

مدیر امورمالی منصوب شد

۱۹ / ۰۱ / ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت با حکمی از سوی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل این شرکت، محمودرضا مصباح به عنوان “مدیر امورمالی” شرکت متن منصوب شد. در متن این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، تجارب و توانمندی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “مدیر امورمالی” منصوب می شوید. انتظار می‌رود […]

سرپرست طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره جاسک و پایانه مربوطه (مکران) منصوب شد

۱۹ / ۰۱ / ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت با حکمی از سوی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل این شرکت، رضا نوشادی به عنوان “سرپرست طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره جاسک و پایانه مربوطه (مکران)” شرکت متن منصوب شد. در متن این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، تجارب و توانمندی جنابعالی، به موجب […]

سرپرست امور حقوقی و قراردادها منصوب شد

۱۹ / ۰۱ / ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت با حکمی از سوی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل این شرکت، محمدزمان حیدری به عنوان “سرپرست امور حقوقی و قراردادهای” شرکت متن منصوب شد. در متن این حکم آمده است: در راستای رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۲۹۹-۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۶ مقام عالی وزارت، مبنی بر محدودیت ۴ ساله برای […]

اولین بانوی مجری طرح در شرکت مهندسی و توسعه نفت منصوب شد

۰۷ / ۱۲ / ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت با حکمی از سوی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل این شرکت، سرکار خانم مرجان محمدی به عنوان “سرپرست طرح احداث مخازن استراتژیک نفت خام” شرکت متن منصوب شد. در متن این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، تجارب و توانمندی سرکار عالی، به موجب این حکم به […]

سرپرست مدیریت منابع انسانی منصوب شد

۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت با حکمی از سوی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل این شرکت، داریوش رضایی به عنوان “سرپرست مدیریت منابع انسانی” شرکت متن منصوب شد. در متن این حکم آمده است: نیروی انسانی، ارزشمندترین سرمایه یک سازمان خلاق و پویاست. بهبود کارایی و بهره‌وری در شرکت مهندسی و توسعه نفت ارتباط […]