سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ EN

انتصابات

اعضای کمیته مسئولیت اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت منصوب شدند

۰۱ / ۰۳ / ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، ابوذر شریفی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این شرکت در احکامی جداگانه دبیر و اعضای کمیته‌ مسئولیت اجتماعی شرکت متن را منصوب کرد. این کمیته با هدف تعامل مؤثر با ذینفعان کلیدی و بهبود روابط با جوامع محلی و نیز تسهیل شرایط کاری طرح‌ها و پروژه‌ها […]

سرپرست طرح توسعه میدان نفتی یادآوران و بند کرخه منصوب شد

۰۶ / ۰۲ / ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت ابوذر شریفی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این شرکت، در احکامی جداگانه “مجتبی مرادی عنایت“ را بعنوان سرپرست طرح توسعه میدان نفتی یادآوران و “حجت نوروزی” را بعنوان سرپرست طرح توسعه میدان نفتی بند کرخه منصوب کرد.            

سرپرست طرح توسعه میادین نفتی سپهر و جفیر، میدان یاران و سرپرست مدیریت مهندسی و ساختمان منصوب شد

۲۱ / ۰۱ / ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت ابوذر شریفی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این شرکت، در احکامی جداگانه “همایون کاظمینی“ را بعنوان سرپرست طرح توسعه میادین نفتی سپهر و جفیر و مشاور مدیرعامل در امور طرح‌ها،“سام منصور مؤید” را بعنوان سرپرست مهندسی و ساختمان و “سید حسین محسنی زنوزی” را بعنوان سرپرست […]

مجری طرح توسعه میدان سهراب منصوب شد

۲۲ / ۱۲ / ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت ابوذر شریفی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این شرکت، طی حکمی نوذر صالحی را بعنوان  “مجری طرح توسعه میدان سهراب” منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: جناب آقای نوذر صالحی، با عنایت به شایستگی و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم بعنوان “مجری طرح توسعه میدان […]

مشاور و دستیار مدیرعامل منصوب شد

۲۵ / ۱۱ / ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت ابوذر شریفی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این شرکت، طی حکمی مجتبی مرادی عنایت  را بعنوان  “مشاور و دستیار مدیرعامل” منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: جناب آقای مجتبی مرادی عنایت، با عنایت به مراتب تخصص،تعهد و توانمندی های جنابعالی به موجب این حکم به عنوان “مشاور ودستیار مدیرعامل” منصوب […]

دبیر کمیسیون مناقصه منصوب شد

۲۵ / ۱۱ / ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت ابوذر شریفی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این شرکت،طی حکمی خانم نوشین بایمانی را بعنوان  “دبیر کمیسیون مناقصه” منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: نظر به تجربیات، سوابق و توانمندی‌های سرکارعالی، به موجب این حکم به عنوان دبیر کمیسیون مناقصه منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید.

مجری طرح توسعه میادین نفتی چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق منصوب شد

۱۳ / ۱۱ / ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت ابوذر شریفی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این شرکت، طی حکمی مهدی نجاریان را بعنوان “مجری طرح توسعه میادین نفتی چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق” منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: با عنایت به شایستگی و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم بعنوان «مجری طرح توسعه […]

سرپرست مدیریت خدمات اداری و پشتیبانی طرح ها منصوب گردید

۱۲ / ۱۱ / ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت ابوذر شریفی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این شرکت، طی حکمی پویان قنبری را بعنوان “سرپرست مدیریت خدمات اداری و پشتیبانی طرح ها” منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: باعنایت به مراتب شایستگی ها و تجربیات گذشته جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست مدیریت خدمات اداری […]

سرپرست مدیریت منابع انسانی منصوب شد

۲۷ / ۱۰ / ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت ابوذر شریفی مدیرعامل این شرکت، طی حکمی علی محسن زاده  را بعنوان “سرپرست مدیریت منابع انسانی” منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: با عنایت به صلاحیت و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “سرپرست مدیریت منابع انسانی” منصوب می‌گردید. امید است با توکل به […]

مدیر برنامه ریزی و کنترل طرح‌ها منصوب و تمشیت طرح توسعه میدان نفتی دارخوین واگذار شد

۱۹ / ۱۰ / ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت ابوذر شریفی مدیرعامل این شرکت، طی حکمی علی رفیعی فر  را بعنوان “مدیر برنامه‌ریزی و کنترل طرح‌ها” منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و با استعانت از خداوند قادر متعال به موجب این حکم به عنوان مدیر برنامه‌ریزی و […]

سرپرست مدیریت تدارکات و خدمات کالا منصوب شد

۲۸ / ۰۹ / ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت ابوذر شریفی مدیر عامل این شرکت، طی حکمی حسین رضایی را به عنوان “سرپرست مدیریت تدارکات و خدمات کالا” منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: نظر به تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این حکم به عنوان “سرپرست مدیریت تدارکات و خدمات کالا” منصوب می‌گردید. محورهای اصلی […]

مشاور مدیرعامل در امور سرمایه گذاری و کسب و کار منصوب شد

۲۰ / ۰۹ / ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت ابوذر شریفی مدیر عامل این شرکت،طی حکمی جعفر فتح اللهی را به عنوان “مشاور مدیر عامل در امور سرمایه گذاری و کسب و کار” منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: با عنایت به مراتب شایستگی و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به […]

مجری طرح توسعه میدان نفتی چنگوله منصوب شد

۱۴ / ۰۹ / ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت ابوذر شریفی مدیرعامل این شرکت، طی حکمی سید رضی طباطبایی زاده  را بعنوان “مجری طرح توسعه میدان نفتی چنگوله” منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: با عنایت به شایستگی و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم بعنوان“مجری طرح توسعه میدان نفتی چنگوله” منصوب می‌شوید. امید است با […]

رئیس روابط عمومی منصوب شد

۱۳ / ۰۹ / ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت ابوذر شریفی مدیرعامل این شرکت، طی حکمی سید علی سید بهشتی  را بعنوان “رئیس روابط عمومی” منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: با عنایت به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان” رئیس روابط عمومی” منصوب می‌شوید. با توجه به نقش […]

مشاور مدیرعامل و سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید منصوب شد

۱۳ / ۰۹ / ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت ابوذر شریفی مدیرعامل این شرکت، طی حکمی  عباس گودرزی ارجمند را بعنوان “مشاور مدیرعامل و سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید” منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: با عنایت به شایستگی و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان “مشاور مدیرعامل […]