سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ EN

طرحهای در دست اجرا

طرح توسعه میادین نفت سنگین

۱۲ / ۰۷ / ۱۳۹۹

اهداف اجرای طرح: – تولید زودهنگام: تولید ۷هزار بشکه/ روز بعد از ۳۸ ماه از تاریخ موثر شدن قرارداد – فاز اول توسعه میدان: تولید ۱۰هزار بشکه/ روز بعد از ۴۹ ماه از تاریخ موثر شدن قرارداد – افزایش تولید زودهنگام: به میزان ۱۴ هزار بشکه/ روز بعد از ۵۸ ماه از تاریخ موثر شدن […]

طرح توسعه میدان نفتی سپهر جفیر

۱۲ / ۰۷ / ۱۳۹۹

اهداف طرح: – رسیدن به سطح تولید روزانه ۱۱۰ هزار بشکه – تولید ۵۱۲ میلیون بشکه نفت در طول قرارداد با هزینه‌های سرمایه مستقیم معادل ۲ میلیارد و ۴۲۷ میلیون دلار و هزینه‌های غیرمستقیم معادل ۴۱۳ میلیون دلار نوع قرارداد: – IPC شرکت گسترش انرژی پاسارگاد موقعیت جغرافیایی: – شمال شرقی حوزه رسوبی دشت آبادان […]

میدان نفتی آبان و پایدار غرب

۱۲ / ۰۷ / ۱۳۹۹

اهداف اجرای طرح: – بهبود بازیافت، توسعه و افزایش تولید و بهره برداری از میادین نفتی آبان و پایدار غرب به مدت ۱۰ سال و به میزان تولید تجمعی اضافه حدود ۶۷ میلیون بشکه نفت نوع قرارداد: -نوع قرارداد IPC و با مشارکت شرکت های ZN Vostok و دانا انرژی موقعیت جغرافیایی: – میدان نفتی […]

طرح توسعه میدان نفتی زاغه

۱۲ / ۰۷ / ۱۳۹۹

اهداف اجرای طرح: – احداث جاده دسترسی به طول ۵ کیلومتر – ساخت سلر – حفاری چاه شماره ۲ زاغه به عمق ۶۰۰-۴۵۰۰ متر – طراحی، مهندسی و ساخت تاسیسات سرچاهی – تولیدزود هنگام از چاه شماره ۲ – احداث خط لوله ۸ اینچ به طول سه کیلومتراز محل چاه شماره ۱ به محل چاه […]