سال جهش تولید
پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹ EN

اخبار متن

تورج دهقانی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، به منظور نظارت بر روند پیشرفت...
اندیشکده «مرکز امنیت آمریکایی جدید» در یادداشتی با اشاره به احداث خط لوله انتقال...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، تورج دهقانی مدیرعامل این شرکت،...