سال جهش تولید
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ EN

اخبار متن

​​​​​​​با ساخت خط لوله نفت‌خام «گوره – جاسک»، در گام نخست در سواحل مکران...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و  توسعه نفت، دکتر تورج دهقانی مدیرعامل این...
دکترتورج دهقانی – مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ‌مجاورت منطقه مکران با آب‌های...
طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک را که به خاطر دارید؛ طرحی که...
به گزارش روابط عمومى شرکت مهندسى و توسعه نفت، به مناسبت روز جهانی ایمنی...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، با توجه به اولویت های...
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت از آخرین وضعیت و پیشرفت توسعه طرح ملی...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، سیستم تفکیک گر سیار در...
رئیس‌جمهور با قدردانی از تلاش همه کارکنان صنعت نفت، به وزیر نفت دستور داد...