- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

کیان، عضو شورای سیاست گذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری شد

به موجب حکمی از سوی وزیر نفت، مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به مدت سه سال به عنوان عضو شورای سیاست گذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری در صنعت نفت منصوب شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، محمد جواد کیان؛ مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به منظور انسجام بخشی نظام تحقیقاتی و ایجاد هماهنگی در فعالیت های پژوهش و فناوری در سطح وزارت نفت و بر اساس آئین نامه ابلاغی مرداد ۱۳۸۸ وزیر وقت نفت و نامه ارسالی به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان عضو شورای سیاست گذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری در صنعت نفت به مدت سه سال منصوب شد.

 رستم قاسمی اظهار امیدورای کرده که بتوان با استعانت از خداوند متعال و با مشارکت فعال در تصمیم گیری های کلان در این شورا، به اهداف تعیین شده در چارچوب نظام نامه جدید پژوهش و فناوری با رویکردی فناور محور و رفع نیازهای عملیاتی و توسعه ای صنعت نفت نائل آییم.

[1] [2] [3] [4]