اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ EN

طرح توسعه میدان نفتی یادآوران

موقعیت جغرافیایی طرح:

میدان نفتی یادآوران در ۷۰ کیلومتری جنوب غربی اهواز و شمال خرمشهر و در منطقه مرزی ایران و عراق قرار گرفته است که از میادین مشترک با کشور عراق می باشد.

اهداف طرح:

فاز تولید زودهنگام (مرحله اول): ۲۰ هزار بشکه نفت خام

فاز تولید زودهنگام (مرحله دوم): تولید ۵۰۰۰۰ بشکه نفت خام

فاز اول رسیدن به سقف تولید ۸۵ هزار بشکه نفت ( مشتمل بر اهداف مراحل ۱ واحد ۲ زودهنگام)

فاز دوم: رسیدن به سقف تولید ۱۸۰ هزار بشکه نفت ( مشتمل بر هدف فاز ۱)

فاز سوم: رسیدن به سقف تولید ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز ( مشتمل بر هدف فاز ۲)

نوع قرارداد:

بیع متقابل

 

۲۰ اسفند ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۲۲۴۲۱ بازدید