- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

برگزاری آخرین جلسه شورای فرهنگی شرکت مهندسی و توسعه نفت در سال ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، روز یکشنبه (۱۵ اسفندماه) آخرین جلسه شورای فرهنگی در سال ۱۴۰۰ با حضور مدیرعامل و اعضای شورا فرهنگی این شرکت با محوریت اعیاد شعبانیه، ایام نوروز و ماه مبارک رمضان برگزار شد.

[2]
[3]
[4]
[5]
[6] [7] [8] [9]