- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

مجری طرح توسعه میادین نفتی چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق منصوب شد

http://pedec.ir/file_upload/hokm.mp3 [1]

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت ابوذر شریفی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این شرکت، طی حکمی مهدی نجاریان را بعنوان “مجری طرح توسعه میادین نفتی چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق” منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

با عنایت به شایستگی و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم بعنوان «مجری طرح توسعه میادین نفتی چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق» منصوب  می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از نیروهای توانمند و ظرفیت های موجود در انجام وظایف محوله موفق باشید.

ضمنا از تلاشهای آقای سینا سپهری که در کنار سایر فعالیتها، مسئولیت طرح مذکور را نیز برعهده داشتند، تشکر و قدردانی می گردد.

[2] [3] [4] [5]