- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

تشریح برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت مهندسی و توسعه نفت در نشست هم اندیشی مدیران ارشد نفت

http://pedec.ir/file_upload/tasre-boland-modat-va-kotah-modat-barnameh.mp3 [1]

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، مهندس ابوذر شریفی مدیرعامل و رییس هیئت مدیره این شرکت در نشست هم‌اندیشی با حضور مدیران ارشد شرکت ملی نفت و مدیران عامل شرکت‌های تابعه، برنامه های عملیاتی و توسعه‌ای شرکت متن را در افق کوتاه مدت و بلندمدت تشریح نمود.

مهندس شریفی اصلاح و متناسب سازی ساختار سازمانی شرکت مهندسی و توسعه نفت را با توجه به ماموریت های جدید این شرکت در تولید از برخی میادین نفتی علاوه بر فعالیت‌های توسعه ای از اهمیت بسیار بالایی برشمرد که با توجه به موقعیت حساس مناطق عملیاتی، علی الخصوص منطقه غرب کارون نیازمند حمایت های شرکت ملی نفت ایران می باشد.
ایشان ضمن تایید سخنان مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت، بر رعایت تفویض اختیار به شرکت‌ها و بازگرداندن تمامی اختیارات سابق به شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران تاکید نموده و این امر را جهت تسریع در انجام ماموریت‌های محوله لازم و ضروری دانست.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت در ادامه سخنان خود بر بازگردانی تولید به پیش از تحریم با تکیه بر فعالیت‌های چاه محور نیز تاکید و در بخش آخر سخنان خود، ضمن تشریح آخرین وضعیت توسعه میدان آزادگان جنوبی، به آسیب شناسی روند توسعه و فعالیتهای جاری و آتی شرکت مهندسی و توسعه نفت در این میدان پرداخت.

[2] [3] [4] [5]