- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

گزارش تصویری تقدیر مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت از پرسنل درمان بیمارستان‌های مواجه با مصدومان حادثه تصادف زنجیره‌ای جاده اهواز-خرمشهر

 

[1]

 

[2]

 

[3]

 

[4]

 

[5]

 

[6]

 

 

[7] [8] [9] [10]