- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

مدیر برنامه ریزی و کنترل طرح‌ها منصوب و تمشیت طرح توسعه میدان نفتی دارخوین واگذار شد

http://pedec.ir/file_upload/ejrae-sodore-hokm-az-darafeh-moderamel.mp3 [1]

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت ابوذر شریفی مدیرعامل این شرکت، طی حکمی علی رفیعی فر  را بعنوان “مدیر برنامه‌ریزی و کنترل طرح‌ها” منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و با استعانت از خداوند قادر متعال به موجب این حکم به عنوان مدیر برنامه‌ریزی و کنترل طرح‌ها منصوب می‌گردید.با عنایت به اهمیت و نقش تأثیرگذار آن مدیریت، موارد زیر از جمله اهم ماموریت‌های جنابعالی می‌باشد:

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از نیروهای توانمند و متخصص آن مدیریت در انجام ماموریت‌های محوله موفق باشید.

فرصت را غنیمت شمرده و از زحمات ارزشمند آقای مجید نجاریان در مدت تصدی این مسئولیت سپاسگزاری می‌گردد و نظر به مراتب تعهد و توانمندی و تجارب ارزشمند جنابعالی، به عنوان مشاور مدیرعامل منصوب می‌شوید.

همچنین ابوذر شریفی مدیرعامل این شرکت، طی حکمی تمشیت طرح توسعه میدان نفتی دارخوین را به رضا مقدم واگذار کرد.

در متن این حکم آمده است:

با توجه به بازنشستگی جناب آقای محمد سخائی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات ارزشمند ایشان در طول مدت تصدی این مسئولیت، با عنایت به شایستگی و سوابق شما در طرح توسعه میدان نفتی دارخوین، تمشیت امور این طرح با حفظ سمت به جنابعالی واگذار می‌گردد.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید.

 

[2] [3] [4] [5]