- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

شرکت خدمات رفاهی نفت،ساختار سازمانی اش را اصلاح می کند

مدیرعامل شرکت خدمات رفاهی نفت می گوید: اصلاح ساختار وساماندهی سازمانی به منظور واگذاری شرکت خدمات رفاهی نفت به بخش خصوصی، از الویت های کاری این شرکت در چند ماهه اخیر بوده است .

احمد جایگران قائدی،مدیرعامل شرکت خدمات رفاهی نفت، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، با بیان این مطلب  و با اشاره به یکی از سیاست های دولت ، مبنی بر واگذاری شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت درراستای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: با توجه به این که شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت؛ خدمات مهندسی وتوربین، خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، خدمات رفاهی نفت و پیرا حفاری ایران درفهرست شرکتهای که در آینده به بخش خصوصی واگذار خواهند شد، قرار دارند، پی گیری اصلاح ساختارسازمانی شرکت خدمات رفاهی نفت الویت کاری این شرکت است .

وی افزود : در چند ماهه اخیر، استقرار و ساماندهی سیستم های مکانیزه در این شرکت و واحدهای اجرایی آن، انجام شده است.

مدیرعامل شرکت خدمات رفاهی نفت، تصریح کرد: ساماندهی خودروهای استیجاری شرکت با توجه به نیازهای سازمانی، از دیگر فعالیت های این شرکت  در چندماه اخیر بوده است .

مدیر عامل شرکت خدمات رفاهی نفت خاطر نشان کرد : با توجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران، از سال های گذشته به دنبال واگذاری کارهای خدماتی به بخش خصوصی بوده ، درحال حاضر ۷۰ فقره پیمان خدماتی درشرکت خدمات رفاهی نفت وجود دارد و ۳هزار و ۶۰۰ نفر نیروی ارکان ثالث با عنوان پیمان خدماتی با این شرکت همکاری می‌کنند.

جایگران قائدی یادآورشد: نیروهای رسمی شرکت خدمات رفاهی ۶۰۰ نفر هستند که در بخش های مختلف این شرکت به صنعت نفت خدمت می کنند

[1] [2] [3] [4]