- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

پخش گزارش، از خودکفایی در تولید “شیرهای فشار قوی ۴۲ اینچ طرح عظیم خط لوله گوره_جاسک ” از شبکه یک سیما

[2] [3] [4] [5]