- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

وقتی صحبت از اقتدار میشه …… اقتدار صنعت پر افتخار نفت ایران در اجرای طرح عظیم گوره_جاسک در ویژه برنامه ” نوروزترین نوروز ” شبکه ۵ سیما

[2] [3] [4] [5]