- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

مشاور مدیرعامل منصوب شد

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت با حکمی از سوی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل این شرکت، مهدی نجاریان به عنوان “مشاور مدیرعامل” شرکت متن منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تجارب و توانمندی جنابعالی به عنوان”مشاور مدیرعامل” منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود نسبت به موضوعات ارجاعی، اقدام و پیگیری ویژه صورت پذیرد.

امید است با اتکال به الطاف ایزد متعال در انجام ماموریت محوله موفق و موید باشید.

[1] [2] [3] [4]