- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

مصاحبه مهندس کرمی مدیرعامل شرکت پارس سویچ در خصوص ساخت کلیدهای برق ۱۳۲ و ۴۰۰ کیلو ولت به صورت انحصاری در خاورمیانه جهت استفاده در طرح ملی انتقال نفت گوره-جاسک

[2] [3] [4] [5]