- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

گزارش صدا و سیما از خط تولید بزرگترین پمپ‌های مورد استفاده در طرح ملی انتقال نفت خام گوره – جاسک

[2] [3] [4] [5]