- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

بروشور تاسیسات فرآورش سیار در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

جهت دانلود و مشاهده، روی عنوان کلیک کنید. [1]

[2] [3] [4] [5]