- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

بازدید مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت و مجری طرح خط لوله گوره جاسک، از روند ساخت شیرهای دروازه‌ای طرح گوره-جاسک در ماشین سازی اراک

[1]

 

[2]

 

[3]

 

[4]

 

 

[5]

 

 

 

 

[6] [7] [8] [9]