- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

اقلام بهداشتی و حفاظت در مقابله با ویروس کرونا توسط طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی، در بین خانوارهای روستایی در منطقه و شهرستان هویزه تأمین و توزیع گردید

[2] [3] [4] [5]