- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

مصاحبه مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با اصحاب رسانه در خصوص آخرین وضعیت طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره-جاسک

[2] [3] [4] [5]