- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی

– ایجاد ظرفیت تولید، فرآورش و انتقال ۷۵ هزار بشکه نفت خام و ۳۹/۰۸ میلیون فوت مکعب گاز در روز طی فاز یک توسعه

– فاز دوم: رسیدن به سقف تولید ۱۵۰ هزار بشکه نفت در روز (مشتمل بر هدف فاز ۱)

 

قرار داد فاز ۱ بیع متقابل می باشد

 

جنوب غربی ایران در حدود ۱۲۰ کیلومتری غرب اهواز در منطقه مرز مشترک بین ایران و عراق در جنوب غرب ایران واقع شده و عمدتاً در تالاب هورالهویزه قرار گرفته است.

 

۷۲ ماه دوره توسعه فاز ۱

 

 

 

 

[2] [3] [4] [5]