- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

طرح توسعه میدان نفتی چنگوله

– هدف از توسعه میدان نفتی چنگوله توسعه مخزن سروک بالایی و سروک پایینی می باشد. دبی چاه اکتشافی شماره ۲ چنگوله بین ۳۰۰۰ تا ۴۱۰۰ بشکه در روز با فشار سرچاهی حدود ۳۰۰ بام می باشد و دبی چاه شماره ۳ حدود ۶۰۰۰ بشکه در روز گزارش شده است. نفت میدان نسبتاً سنگین با درجه API حدود ۲۳ می باشد.

– تولید زودهنگام: EPCF و EPDS

– توسعه کامل میدان: IPC

– میدان نفتی چنگوله در راستای مرز ایران و عراق، در  جنوب غربی استان ایلام و حدود ۵۰ کیلومتری شهر مهران واقع شده است . این میدان با میدان آذر مشترک بوده و میدان آذر نیز با میدان بدرای عراق مشترک است و  در وسعتی به مساحت ۴۸۱ کیلومتر مربع قرار دارد .

– تولید زودهنگام: ۱۸ ماه تا ۲۲ ماه

– پیش بینی می شود عملیات توسعه ۵ سال وکل قرارداد (شامل عملیات های توسعه اولیه،تخلیه طبیعی و EOR/IOR  ) ۲۵ ساله ‌باشد.

 

[1] [2] [3] [4]